Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Przeczytaj więcej.
Bilety
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4

NOSPR dostępny - NOSPR

Sezon 22/23

NOSPR dostępny

Celem projektu „NOSPR dostępny” było i jest jak najszersze udostępnienie już istniejącej oferty programowej NOSPR, wzbogacenie oferty o nowe, dedykowane osobom ze specjalnymi potrzebami wydarzenia wysokiej jakości artystycznej oraz uświadomienie dostępności NOSPR w jak najszerszych kręgach. Jako Narodowa Instytucja Kultury postawiliśmy sobie za cel dotarcie z bogatą, zróżnicowaną i ciekawą ofertą do wszystkich zainteresowanych i umożliwienie jak najlepszych warunków nie tylko do udziału w wydarzeniach, ale i integracji społecznej.


Powyższe cele udało się w ogromnej mierze zrealizować poprzez udostępnienie wydarzeń obecnych w ofercie zapewniając bezpłatne miejsca osobom ze specjalnymi potrzebami, ale przede wszystkim poprzez kontynuację realizacji szeregu bezpłatnych wydarzeń przeznaczonych dla konkretnych grup: tj. cykl koncertów przyjaznych sensorycznie, warsztaty dla osób g/Głuchych i niedosłyszących, spacery dźwiękowe i sensoryczne. Nowością w ofercie były warsztaty dla seniorów oraz warsztaty dla osób i rodzin z wyzwaniami rozwojowymi prowadzone przez wykwalifikowaną muzykoterapeutkę.
W celu poprawy jakości obsługi melomanów ze szczególnymi potrzebami zorganizowano kilka szkoleń i spotkań z przedstawicielami fundacji zajmującymi się tym obszarem oraz wewnętrzne spotkania odpowiedzialnych zespołów. Było to niezwykle istotne nie tylko w kontekście potrzeb publiczności, ale również rozbudowy oferty i konsekwentnego, stopniowego rozwoju dostępności Instytucji.


W zakresie komunikacji pojawiły się nowe formy tj. filmy promocyjne w języku migowym. W obszarze integracji zrealizowano przedsięwzięcia łączące grupy odbiorców - niesłyszących i słyszących, seniorów i młodzież, włączenie osób z różnego typu niepełnosprawnościami do koncertów edukacyjnych. Także koncerty przyjazne sensorycznie okazały się – jak w roku ubiegłym - platformą do szerokiej integracji społecznej, a sposób ich realizacji i zapisów spełnił kilka ważnych ról – m.in. zapewnił stałą obecność bezpłatnej oferty, jak również spełnił rolę platformy do komunikacji z publicznością.

Dostępność to obecnie jedna z wiodących ścieżek misji NOSPR, którą realizujemy i rozwijamy również we współpracy w ramach sieci ECHO (European Concert Hall Organisation) wraz z naszymi 22 europejskimi partnerami – podejmując działania lobbingowe na rzecz dostępu, włączania i integracji, wymieniając się doświadczeniami, tworząc nowatorskie projekty. Działania w ramach projektu „NOSPR dostępny” były również omówione na spotkaniu przedstawicieli ECHO w czerwcu 2023 w Wiedniu. Aspekt poszerzającej się dostępności NOSPR (w tym realizacja nowych formatów koncertowo-warsztatowych) był również omawiany z partnerem szwedzkim przy realizacji projektu „Instytucje przyszłości 2023” w ramach programu „Kultura inspirująca” (szczególne zainteresowanie pracowników Konserthuset Stockholm wzbudziły koncerty przyjazne sensorycznie, warsztaty dla osób g/Głuchych i niedosłyszących oraz warsztaty dla seniorów).

Projekt „NOSPR dostępny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoKultura dostępna

Inne cykle edukacyjne

Od ucha do ucha
dzieci bawiące się chustą animacyjną

Od ucha do ucha

Warsztaty dla dzieci (2,5-4 lat)

Kalejdoskop

Kalejdoskop

Koncerty dla szkół podstawowych

Warsztaty dla grup osób z wyzwaniami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi
zdjęcie sali warsztatowej NOSPR

Warsztaty dla grup osób z wyzwaniami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi

Zajęcia dla grup – dzieci, młodzież, dorośli

Spacery dźwiękowe
melomani w budynku NOSPR

Spacery dźwiękowe

dla grup zorganizowanych – dzieci, młodzież, dorośli

Koncerty familijne

Koncerty familijne

Wyprawka
dzieci bawiące się w sali warsztatowej NOSPR

Wyprawka

Zajęcia dla rodziców z niemowlętami (6-18 miesięcy)

Espressivo – cykl familijnych koncertów przyjaznych sensorycznie

Espressivo – cykl familijnych koncertów przyjaznych sensorycznie

Dźwięków szukanie i miganie

Dźwięków szukanie i miganie

warsztaty w ramach projektu „NOSPR udostępniony”

Grupa Rodzina

Grupa Rodzina

Koncerty dla całych rodzin

100

Potrzebujemy podstawowych danych
0
Loading