Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Przeczytaj więcej.
Bilety
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4

Więcej o projekcie - NOSPR

O projekcie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Tytuł projektu: Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:

305.364.372,55 zł / 145.560.876,78 zł / 159.803.495,77 zł

Okres realizacji: grudzień 2010 – październik 2014

Opis projektu: Inwestycja zakładała realizację obiektu przeznaczonego na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W budynku o łącznej powierzchni netto 25 450 m2 i kubaturze brutto wynoszącej 199 841 mzlokalizowano 116 pomieszczeń dla funkcji podstawowej, w tym dużą salę koncertową na 1 800 miejsc, salę kameralną na 300 miejsc, studio nagrań oraz pomieszczenie administracyjne, techniczne, gościnne oraz przeznaczone na archiwum, w którym gromadzone będą nagrania i nuty. Inwestycja obejmowała ponadto zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym na amfiteatr terenowy, obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną oraz urządzenie zieleni.
Planowana duża sala koncertowa przeznaczona jest do wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej, w tym z rozszerzonym składem orkiestry, 120-osobowym chórem oraz z towarzyszeniem organów.
Celem projektu było wykorzystanie potencjału Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz zachowanie jej dziedzictwa o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski, poprzez budowę siedziby Orkiestry. Projekt umożliwił zwiększenie dostępu do zasobów kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Zwiększona liczba miejsc na sali koncertowej zwiększyła dostęp do oferty muzycznej NOSPR. Jednocześnie bezprecedensowe podniesienie jakości akustycznej, w tym transmisji i nagrań dokonywanych przez NOSPR i jej gości umożliwiło bogatą prezentację realizowanych wykonań muzycznych. Budowa siedziby wedle ambitnych założeń pozwala zatem na szeroką prezentację zasobów muzyki klasycznej o najwyższej wartości artystycznej. Siedziba Orkiestry, dzięki precyzyjnie dedykowanym walorom technicznym i użytkowym stanie się​ wyróżniającym się na mapie świata ośrodkiem ochrony, rozwoju i promocji muzyki klasycznej.

Stan realizacji: Projekt zakończony

Strona internetowa projektu:  www.budujemynospr.pl​
 

Więcej informacji o Programie Operacyjnym, w ramach, którego finansowany jest projekt znajduje się na stronie: www.pois.gov.pl

100

Potrzebujemy podstawowych danych
0
Loading