Ta strona korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Przeczytaj więcej.
Bilety

Dodatkowe informacje o biletach - NOSPR

Dodatkowe informacje

GRAMY BEZPIECZNIE! Już teraz sprawdź aktualne zasady zakupu biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez NOSPR.

Zakup biletów

Zakup biletów z puli dostępnej dla osób niezaszczepionych możliwy jest w ramach dostępnego limitu miejsc, w kasie NOSPR w godzinach jej funkcjonowania lub za pośrednictwem elektronicznych narzędzi sprzedaży biletów (zakup online).

Zakup biletów z puli dostępnej dla osób zaszczepionych możliwy jest w kasie NOSPR w godzinach jej funkcjonowania po okazaniu jednego z dokumentów wymienionych poniżej lub za pośrednictwem elektronicznych narzędzi sprzedaży biletów (zakup online). Pula dla osób zaszczepionych dotyczy także osób ze statusem ozdrowieńca oraz osób mogących okazać negatywny wynik testu na obecność Covid-19.

Bilet będzie oznaczony jako bilet dostępny do wykorzystania przez osoby mogące okazać przed wejściem na wydarzenie jeden z dokumentów wskazanych poniżej.

Możliwe formy weryfikacji przy wejściu na wydarzenie

 • Unijny Certyfikat COVID (w przypadku osób zaszczepionych);
 • Zaświadczenie o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (w przypadku osób ze statusem ozdrowieńca);
 • Negatywny wynik testu na obecność COVID-19 (w przypadku osób posiadających negatywny wynik testu na obecność Covid-19 nie starszy niż 48 h względem godziny rozpoczęcia koncertu)

Jeden z powyższych dokumentów należy okazać obsłudze wydarzenia w wersji drukowanej lub wyświetlić na telefonie w wersji elektronicznej.

 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niezaszczepionych). Dokument ( oświadczenie ) należy wcześniej wydrukować, wypełnić oraz przekazać obsłudze wydarzenia. Możliwe jest złożenie oświadczenia najpóźniej przed wejściem na salę koncertową, w wersji pisemnej. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w wydarzeniu, a uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do NOSPR żadne roszczenia, w tym zwrot ceny biletu lub zwrot kosztów podróży.

Informacje dodatkowe przed wizytą w NOSPR

 • prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w maseczkę zakrywającą nos i usta i noszenie jej od momentu wejścia do budynku, przez cały czas trwania koncertu, aż do opuszczenia siedziby NOSPR;
 • szatnie są czynne;
 • parkingi w Strefie Kultury są bezpłatne;
 • w sali koncertowej obowiązuje zakaz spożywania napojów, przekąsek/posiłków;
 • bufety z napojami i przekąskami w foyer na parterze (strona B) i II piętrze są czynne na ok. godzinę przed koncertem;
 • restauracja ALTO czynna jest w godz. 12:00 – 22:00.

 

Podstawa prawna

Podstawę prawną powyższych działań stanowi par. 26a ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§  26a.
Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

GRAMY BEZPIECZNIE! Sprawdź aktualne zasady uczestnictwa w wydarzeniach w NOSPR – regulamin.

Oświadczenie uczestnika wydarzenia (pdf)

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika wydarzenia (pdf)

Regulamin reżimu sanitarnego NOSPR (pdf)


Rezerwacja biletów

Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych można dokonać osobiście w Kasie (ul. PLAC KILARA 1), bądź telefonicznie pod numerami telefonów: 32 73 25 312 i 32 73 25 320, od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 20.00.
W dni koncertowe kasa czynna jest na 2 godziny przed wydarzeniem.

W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.

Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną w Katowicach wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji.

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

W przypadku, gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT konieczne jest podanie nazwę firmy lub instytucji na którą faktura ma być wystawiona, adres (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz NIP.

Rezerwację biletów dokonaną osobiście lub telefonicznie należy opłacić w ciągu 14 dni od jej dokonania. Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów oraz organizacji widowni NOSPR w sezonie 2021/2022 (pdf)

Wykup biletu

Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 14 dni od dnia rezerwacji, płatność gotówką/kartą w kasie biletowej NOSPR lub przelewem na konto:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
Nr rachunku: 53 1130 1091 0003 9112 5320 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby rezerwującej, liczbę biletów oraz datę i tytuł koncertu.

 • Po upływie 14 dni nieopłacone rezerwacje będą zwalniane do sprzedaży.
 • Zarezerwowane i opłacone bilety należy odebrać w kasie NOSPR najpóźniej 30 minut przed koncertem.

Zwrot biletów

 • bilety zakupione w kasie biletowej NOSPR można zwrócić najpóźniej 7 dni przed koncertem.
 • za każdy zwrócony bilet pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4 zł.
 • zwrotów należności dokonuje się wyłącznie w tej samej formie, w jakiej była dokonana płatność za bilety.
 • na podstawie zapisów Regulaminu sprzedaży biletów serwisu Bilety24.pl (Dział VI, pkt 13 ) serwis nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych w systemie on-line, za wyjątkiem koncertów odwołanych z przyczyn leżących po stronie NOSPR.

NOSPR zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów biletów na wybrane wydarzenia.

Informacje dla melomanów

Wydarzenia w NOSPR w Katowicach rozpoczynają się punktualnie, prosimy zatem o punktualność.

Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.

Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.

Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzenia jest zabronione.

Materiały promocyjne dostępne na ISSUU


Dział Organizacji i Rozwoju Publiczności

e-mail: kontakt@nospr.org.pl,
tel. 32 73-25-321

Karty Podarunkowe

Doskonały pomysł na prezent, dzięki niej obdarowana osoba może sama wybrać koncert z bogatego repertuaru NOSPR.

Najważniejsze informacje:

 • karta podarunkowa uprawnia do jej realizacji wyłącznie w kasie NOSPR i pozwala na zakup biletów na wybrany koncert organizowany przez NOSPR
 • karty podarunkowe dostępne w cenach: 50, 100, 150 i 200 zł (lub wielokrotność kwoty 50 zł)
 • karta podarunkowa ważna jest przez rok od dnia zakupu

Regulamin kart podarunkowych do pobrania (pdf)

Bilety Rabatowe

Bilet Ulgowy
Ceny biletów ulgowych ustalane są indywidualnie do każdego wydarzenia których organizatorem jest NOSPR. Ulga po okazaniu dokumentów upoważniających do zniżki dotyczy: emerytów, rencistów, uczniów, studentów do 26. roku życia, odznaczonych Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis*.

Bilet Rodzinny
30% ulga w stosunku do ceny biletu normalnego dla 2 osób dorosłych i co najmniej 1 dziecka do 16 lat lub 1 osoby dorosłej i co najmniej 2 dzieci do 16 lat*

Bilet Zbiorowy
15% ulga w stosunku do ceny biletu normalnego dla grupy min. 15 osób, z wyłączeniem koncertów specjalnych*

Bilet Specjalny
50% ulga w stosunku do ceny biletu normalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem*, dla osób bezrobotnych* oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny*

* obowiązuje wyłącznie na koncerty abonamentowe w sali koncertowej

 

Katowicka Karta Mieszkańca

NOSPR jako partner Katowickiej Karty Mieszkańca oferuje posiadaczom karty zniżkę przy zakupie biletów na koncerty. 

20% zniżka w NOSPR dotyczy biletów normalnych i ulgowych z wyłączeniem biletów na wydarzenia specjalne oraz wydarzenia zewnętrznych organizatorów.

Więcej informacji Katowicka Karta Mieszkańca / NOSPR. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

  GRAMY BEZPIECZNIE!

  • zasłoń nos i usta przy użyciu maski ochronnej od momentu wejścia do budynku NOSPR, przez cały czas trwania koncertu, aż do chwili opuszczenia siedziby. Niestosowanie się do wytycznych w tym zakresie może wiązać się z koniecznością opuszczenia wydarzenia przez uczestnika bez dokonania przez NOSPR zwrotu kosztów biletu;
  • zachowaj bezpieczną odległość w budynku NOSPR – minimum 2 metry od innych osób;
  • dezynfekuj ręce lub rękawiczki płynem dezynfekującym znajdującym się przy każdym wejściu;

  Regulamin reżimu sanitarnego

  Możliwe formy weryfikacji przy wejściu na wydarzenie

  • Unijny Certyfikat COVID (w przypadku osób zaszczepionych);
  • Zaświadczenie o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (w przypadku osób ze statusem ozdrowieńca);
  • Negatywny wynik testu na obecność COVID-19 (w przypadku osób posiadających negatywny wynik testu na obecność Covid-19 nie starszy niż 48 h względem godziny rozpoczęcia koncertu)

  Jeden z powyższych dokumentów należy okazać obsłudze wydarzenia w wersji drukowanej lub wyświetlić na telefonie w wersji elektronicznej.

  • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niezaszczepionych). Dokument ( oświadczenie ) należy wcześniej wydrukować, wypełnić oraz przekazać obsłudze wydarzenia. Możliwe jest złożenie oświadczenia najpóźniej przed wejściem na salę koncertową, w wersji pisemnej. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w wydarzeniu, a uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do NOSPR żadne roszczenia, w tym zwrot ceny biletu lub zwrot kosztów podróży.

  Informacje o zwrotach biletów zakupionych w kasach NOSPR, rozliczeniu abonamentów, zwrotach biletów zakupionych na kartę podarunkową lub biletów rezerwowanych w kasach NOSPR i opłaconych przelewem, a także zasadach i terminach zwrotów biletów na koncerty zewnętrznych organizatorów, znajdą Państwo tutaj – zwroty biletów.

  100

  Potrzebujemy podstawowych danych
  0
  Loading